aykırdakçı

aykırdakçı

1. Tavşan ve domuz avcılığında avı ürküten. 2. Ara bozucu, müzevvir, karıştırıcı.


aykırdakçı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', 'ç', 'ı', şeklindedir.
aykırdakçı kelimesinin tersten yazılışı ıçkadrıkya diziliminde gösterilir.