aykırı doğrular

aykırı doğrular

ç. a. mat. Aynı düzlemde bulunmayan doğrular.


aykırı doğrular İng. skew lines

Aynı düzlemde olmayan doğrular.


aykırı doğrular Osm. yesarî hatlar

(matematik)


aykırı doğrular için benzer kelimeler


aykırı doğrular, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
aykırı doğrular kelimesinin tersten yazılışı ralurğod ırıkya diziliminde gösterilir.