aykırı düşünce

aykırı düşünce

a. Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce, paradoks.


aykırı düşünce için benzer kelimeler


aykırı düşünce, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
aykırı düşünce kelimesinin tersten yazılışı ecnüşüd ırıkya diziliminde gösterilir.