aykırı gözlem

aykırı gözlem İng. outlier

aykırı gözlem için benzer kelimeler


aykırı gözlem, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
aykırı gözlem kelimesinin tersten yazılışı melzög ırıkya diziliminde gösterilir.