aykırı kullanım

aykırı kullanım İng. non-conforming use

Toprağın, bulunduğu kent kesiminde geçerli olan belgeleme kurallarına uymayan bir biçimde kullanılması.


aykırı kullanım için benzer kelimeler


aykırı kullanım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'l', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
aykırı kullanım kelimesinin tersten yazılışı mınalluk ırıkya diziliminde gösterilir.