aykırılaşmak

aykırılaşmak

(nsz) Aykırı duruma gelmek, marjinalleşmek.


aykırılaşmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aykırılaşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşalırıkya diziliminde gösterilir.