aykırılık

aykırılık, -ğı

a. Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: “Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız.” -S. İleri.


aykırılık Fr. Excentricité
aykırılık Fr. Divergence
aykırılık İng. anomaly, exception

Kurala aykırı olma, kurala uymama durumu. elma, inanmak, şişman, armut, kabul, yağmur, çamur, kira, kiracı, hesap, boksör kelimeleri Türkçenin ünlü uyumu kurallarına; bağımlı, boyut, somut, düşün, «düşünce, fikir», ilginç, indirgemek «icra etmek», yükümlülük kelimeleri de türetme kurallarına aykırı düşen örneklerdir.


aykırılık İng. anomaly
aykırılık İng. antinomy

Kavram, anlatım ya da kurallar arasındaki uyuşmazlık ya da karşıtlık.


aykırılık İng. anomaly

Yer çekiminin ölçülen ivme değeri ile normal ivmesi arasındaki aykırılık.


aykırılık Fr. mal â propos

Konuya, düşünceye, yazışa uygun olmayan ya da ters düşen anlatım.


Aykırılık İng. anomaly

Bazı sözcüklerin kurallara aykırı düşmesi, (bk. kural dışı) .


aykırılık için benzer kelimeler


aykırılık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aykırılık kelimesinin tersten yazılışı kılırıkya diziliminde gösterilir.