aykırım

aykırım Fr. Divergence

aykırım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
aykırım kelimesinin tersten yazılışı mırıkya diziliminde gösterilir.