aykırıt

aykırıt

Damın üzerine konan kalın kereste.


aykırıt, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 't', şeklindedir.
aykırıt kelimesinin tersten yazılışı tırıkya diziliminde gösterilir.