aykırlamak

aykırlamak

Bir şeyi, konulacak yere paralelden başka yönde koymak.


aykırlamak

1. Kestirmeden gitmek, düz yoldan ayrılmak. 2. Dağın eteğine paralel gitmek. 3. Yan çizmek, kaytarmak, caymak. 4. Tarlayı enine boyuna sürmek. 5. Karşı gelmek, karşılık vermek, terslemek. 6. bk. aykırılamak. 7. Önünü kesmek: Şu koyunları aykırla. 8. Yanlış yola gitmek. 9. Kıyıdan gitmek.


aykırlamak

Uzanmak, yatmak.


aykırlamak

Kaçmak, uzaklaşmak.


aykırlamak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aykırlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalrıkya diziliminde gösterilir.