aykırt

aykırt

Alet, malzeme, çeşitli küçük sanat dallarında kullanılır araç, avadanlık.


aykırt için benzer kelimeler


aykırt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 't', şeklindedir.
aykırt kelimesinin tersten yazılışı trıkya diziliminde gösterilir.