aynaduvar

aynaduvar İng. pannel

(Mimarlık) Mimarlıkta çevresi silmeli düz yüzey.


aynaduvar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'n', 'a', 'd', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
aynaduvar kelimesinin tersten yazılışı ravudanya diziliminde gösterilir.