ayşe abat

ayşe abat

En az 5 metre uzağa dikilen parayı cevizle vurma oyunu.


ayşe abat için benzer kelimeler


ayşe abat, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ş', 'e', ' ', 'a', 'b', 'a', 't', şeklindedir.
ayşe abat kelimesinin tersten yazılışı taba eşya diziliminde gösterilir.