azad

azad

Mezarlıklarda bulunan meşe ağacı.


azad için benzer kelimeler


azad, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'd', şeklindedir.
azad kelimesinin tersten yazılışı daza diziliminde gösterilir.