azan

azan

Katır tırnağı, bir çeşit dikenli bitki, çalı.


azan için benzer kelimeler


azan, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
azan kelimesinin tersten yazılışı naza diziliminde gösterilir.