azar

azar Far. ¥z¥r

a. Paylama.


azar

Dert, sıkıntı


azar

Azarlama


azar için benzer kelimeler


azar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'r', şeklindedir.
azar kelimesinin tersten yazılışı raza diziliminde gösterilir.