azay

azay

Uğur.


Azay

Samsun ili, Bafra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


azay için benzer kelimeler


azay, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
azay kelimesinin tersten yazılışı yaza diziliminde gösterilir.