azgınlığın kırılması

azgınlığın kırılması Fr. Atténuation de virulence

azgınlığın kırılması için benzer kelimeler


azgınlığın kırılması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
azgınlığın kırılması kelimesinin tersten yazılışı ısamlırık nığılnıgza diziliminde gösterilir.