azım

azım Fr. Exacerbation

azım için benzer kelimeler


azım, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
azım kelimesinin tersten yazılışı mıza diziliminde gösterilir.