azrak eleman

azrak eleman İng. trace element

Yerkabuğunda, pek az bulunan kimyasal madde.


azrak eleman için benzer kelimeler


azrak eleman, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'r', 'a', 'k', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
azrak eleman kelimesinin tersten yazılışı namele karza diziliminde gösterilir.