aztek soykırımı

aztek soykırımı İng. aztec genocide Fr. génocide d'Aztec

aztek soykırımı için benzer kelimeler


aztek soykırımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 't', 'e', 'k', ' ', 's', 'o', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
aztek soykırımı kelimesinin tersten yazılışı ımırıkyos ketza diziliminde gösterilir.