azurt

azurt

Azort


azurt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'u', 'r', 't', şeklindedir.
azurt kelimesinin tersten yazılışı truza diziliminde gösterilir.