badak ağrısı

badak ağrısı Fr. Didimalgié
badak ağrısı Fr. Orchialgie
badak ağrısı Fr. Orchyodynie

badak ağrısı için benzer kelimeler


badak ağrısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
badak ağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğa kadab diziliminde gösterilir.