badak

badak Fr. Testicule
badak Fr. Génitoires
badak

1. Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. 2. Paytak yürüyen, bacakları çarpık olan: Badağın biri hendeği atlayamadı.


badak

1. Tek husyeli hayvan, iyi burulmamış, dişisine yanaşamayan hayvan. 2. Husye, erkeklik bezi. 3. Orta büyüklükte manda yavrusu, yeni doğmuş manda yavrusu. 4. Fıtık.


badak

1. Dermansız, takatsız, çevik olmayan. 2. Duygusuz, vurdumduymaz.


badak

1. İki çocuk kardeşlik olmak için serçe parmaklarıyla tutuşma. 2. bk. bağda (I)-1.


badak

1. Bir şeyi uzatmak için yapılan ek, ilâve. 2. bk. badal (I).


badak

Yeni kurutulan üzüm arasında kalan yaş taneler.


badak

1. bk. bardak (I)-1. 2. Bardak.


badak

Merdiven, merdiven basamağı.


badak

Akran, eş, denk.


badak

Çelme, güreşte bacak atma


badak

Toprak testi, küçük testi.


badak

1. İyi enenmemiş, erkeklik bezi tek olan hayvan. 2. Erkeklik bezi.


badak

Kısa boylu.


Badak

Niğde ili, Kemerhisar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


badak için benzer kelimeler


badak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
badak kelimesinin tersten yazılışı kadab diziliminde gösterilir.