badak-kın debesi

badak-kın debesi Fr. Oschéocèle

badak-kın debesi için benzer kelimeler


badak-kın debesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', '-', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
badak-kın debesi kelimesinin tersten yazılışı isebed nık-kadab diziliminde gösterilir.