badak kın taşı

badak kın taşı Fr. Oschéolithe

badak kın taşı için benzer kelimeler


badak kın taşı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'n', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
badak kın taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat nık kadab diziliminde gösterilir.