badak kın yalımı

badak kın yalımı Fr. Oschéite

badak kın yalımı için benzer kelimeler


badak kın yalımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
badak kın yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay nık kadab diziliminde gösterilir.