bağa damlacığı

bağa damlacığı Fr. Épicaume

bağa damlacığı için benzer kelimeler


bağa damlacığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bağa damlacığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcalmad ağab diziliminde gösterilir.