bağa yalımı

bağa yalımı Fr. Cornéite

bağa yalımı için benzer kelimeler


bağa yalımı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bağa yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ağab diziliminde gösterilir.