bağdaşabilir olaylar

bağdaşabilir olaylar İng. compatible (non-mutually exclusive) events

Olasılık kuramında, ayrık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birbirinden bağımsız oldukları için birlikte gerçekleşebilen olaylar, bk. bağımsız olaylar.


bağdaşabilir olaylar için benzer kelimeler


bağdaşabilir olaylar, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bağdaşabilir olaylar kelimesinin tersten yazılışı ralyalo rilibaşadğab diziliminde gösterilir.