bağdaşamaz olaylar

bağdaşamaz olaylar İng. incompatible (mutualy exclusive) events

Olasılık kuramında ancak ayrık bir ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve.birbirini dışarda bıraktıkları için birlikte gerçekleşemez olaylar.


bağdaşamaz olaylar için benzer kelimeler


bağdaşamaz olaylar, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 'a', 'm', 'a', 'z', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bağdaşamaz olaylar kelimesinin tersten yazılışı ralyalo zamaşadğab diziliminde gösterilir.