bağımsız olaylar

bağımsız olaylar İng. independent events

(olasılık kuramı) (…)olmak üzere, P(A)-F(A/B) ve P(B)=P(B/A) eşitliklerini sağlayan olaylar. A ve B bağımsız olaylar ise, P(...) = P(A) P


bağımsız olaylar için benzer kelimeler


bağımsız olaylar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bağımsız olaylar kelimesinin tersten yazılışı ralyalo zısmığab diziliminde gösterilir.