bağdaşık reaktör

bağdaşık reaktör İng. homogeneous reactor / homojen reaktör

Yakıtının bağdaşık olması nedeniyle, nötronların benzer özellikler taşıdığı reaktör.


bağdaşık reaktör için benzer kelimeler


bağdaşık reaktör, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
bağdaşık reaktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaer kışadğab diziliminde gösterilir.