bağıl ağdalık

bağıl ağdalık İng. relative viscosity

Bir çözeltinin ağdalığının çözücününkine oranı.


bağıl ağdalık için benzer kelimeler


bağıl ağdalık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
bağıl ağdalık kelimesinin tersten yazılışı kıladğa lığab diziliminde gösterilir.