bağıl akmazlık

bağıl akmazlık İng. relative viscosity

Bir çözeltinin akmazlığının, çözücünün akmazlığına oranı.


bağıl akmazlık için benzer kelimeler


bağıl akmazlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'k', 'm', 'a', 'z', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
bağıl akmazlık kelimesinin tersten yazılışı kılzamka lığab diziliminde gösterilir.