bağımsız denetim kuruluşları

bağımsız denetim kuruluşları İng. independent auditing agencies

Taşınır değerlerini halka sunan ortaklıkları, aracı kurumları, taşınır değerler yatırım ortaklıklarını ve taşınır değer yatırım fonlarını denetleyen ve Sermaye Piyasası Kurulunca yetkili kılınmış kuruluşlar.


bağımsız denetim kuruluşları için benzer kelimeler


bağımsız denetim kuruluşları, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', 'ş', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bağımsız denetim kuruluşları kelimesinin tersten yazılışı ıralşuluruk mitened zısmığab diziliminde gösterilir.