taşınmazlar sayca kuruluşları

taşınmazlar sayca kuruluşları İng. loan on landed property foundation, real estate bank

Tarla, arsa gibi taşınmaz mallarla bina yapımı karşılığı özel ve tüzel kişilere sayca açmak yoluyla borç para veren kuruluşlar.


taşınmazlar sayca kuruluşları için benzer kelimeler


taşınmazlar sayca kuruluşları, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'z', 'l', 'a', 'r', ' ', 's', 'a', 'y', 'c', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', 'ş', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
taşınmazlar sayca kuruluşları kelimesinin tersten yazılışı ıralşuluruk acyas ralzamnışat diziliminde gösterilir.