kamu meslek kuruluşları

kamu meslek kuruluşları İng. public professional associations

Belirli bir meslek grubunun üyesi olmak zorunda bulunduğu, tüzel kişiliğe sahip, kanunla kurulan ve tüm organları kendi üyeleri arasından seçilen, kamu hizmet ve görevleri ile kamu kuruluşu olmalarının gerektirdiği ölçüde kamu hukukuna, bunun dışındaki konularda ise özel hukuk kurallarına tabi olan kuruluşlar.


kamu meslek kuruluşları için benzer kelimeler


kamu meslek kuruluşları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 'm', 'e', 's', 'l', 'e', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', 'ş', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kamu meslek kuruluşları kelimesinin tersten yazılışı ıralşuluruk kelsem umak diziliminde gösterilir.