bağıntılı fayda

bağıntılı fayda İng. interdependent utility

Geleneksel yaklaşımdaki fayda fonksiyonlarının bağımsızlığı varsayımına karşılık, bireysel fayda fonksiyonunun diğer bireylerin tükettiği mal ve hizmet miktarından etkilenmesi; fayda fonksiyonlarının birbirleriyle ilişkili olması durumu.


bağıntılı fayda için benzer kelimeler


bağıntılı fayda, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', şeklindedir.
bağıntılı fayda kelimesinin tersten yazılışı adyaf ılıtnığab diziliminde gösterilir.