azalan marjinal fayda yasası

azalan marjinal fayda yasası İng. law of diminishing marginal utility

Bir mal veya hizmetten tüketilen miktar arttıkça son birimden sağlanan faydanın azalacağını öngören ve Gossen tarafından geliştirilen yasa.


azalan marjinal fayda yasası için benzer kelimeler


azalan marjinal fayda yasası, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
azalan marjinal fayda yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay adyaf lanijram nalaza diziliminde gösterilir.