eş marjinal fayda kanunu

eş marjinal fayda kanunu

bk. eş marjinal fayda yasası


eş marjinal fayda kanunu için benzer kelimeler


eş marjinal fayda kanunu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'k', 'a', 'n', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
eş marjinal fayda kanunu kelimesinin tersten yazılışı ununak adyaf lanijram şe diziliminde gösterilir.