dolaylı fayda fonksiyonu

dolaylı fayda fonksiyonu İng. indirect utility function

Faydanın malların fiyatları ve tüketicinin gelir düzeyi tarafından belirlendiği fonksiyon.


dolaylı fayda fonksiyonu için benzer kelimeler


dolaylı fayda fonksiyonu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
dolaylı fayda fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof adyaf ılyalod diziliminde gösterilir.