azalan marjinal fayda kanunu

azalan marjinal fayda kanunu

bk. azalan marjinal fayda yasası


azalan marjinal fayda kanunu için benzer kelimeler


azalan marjinal fayda kanunu, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'k', 'a', 'n', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
azalan marjinal fayda kanunu kelimesinin tersten yazılışı ununak adyaf lanijram nalaza diziliminde gösterilir.