azalan marjinal verimlilik

azalan marjinal verimlilik İng. decreasing marginal physical productivity, decreasing marginal productivity

Diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken, bir üretim faktörünün miktarı arttığında o faktörün marjinal verimliliğinin azalması.


azalan marjinal verimlilik için benzer kelimeler


azalan marjinal verimlilik, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
azalan marjinal verimlilik kelimesinin tersten yazılışı kililmirev lanijram nalaza diziliminde gösterilir.