artan marjinal verimlilik

artan marjinal verimlilik İng. increasing marginal physical productivity, increasing marginal productivity

Diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken, bir üretim faktörünün miktarı arttığında o faktörün marjinal verimliliğinin de artması.


artan marjinal verimlilik için benzer kelimeler


artan marjinal verimlilik, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
artan marjinal verimlilik kelimesinin tersten yazılışı kililmirev lanijram natra diziliminde gösterilir.