eş marjinal fayda yasası

eş marjinal fayda yasası İng. law of equal marginal utility

Tüketicinin satın alacağı mallardan herbirine yapacağı harcamanın sonuncu lirasından elde edeceği faydanın, malların herbiri itibariyle eşitlenmesi.


eş marjinal fayda yasası için benzer kelimeler


eş marjinal fayda yasası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
eş marjinal fayda yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay adyaf lanijram şe diziliminde gösterilir.