eş fayda eğrisi

eş fayda eğrisi

bk. kayıtsızlık eğrisi


eş fayda eğrisi için benzer kelimeler


eş fayda eğrisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
eş fayda eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe adyaf şe diziliminde gösterilir.