bağır özü

bağır özü Fr. Hépatine

bağır özü için benzer kelimeler


bağır özü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
bağır özü kelimesinin tersten yazılışı üzö rığab diziliminde gösterilir.