özü göyünmek, (özü göynemek, özü göyünmek, özü gövünmek)

özü göyünmek, (özü göynemek, özü göyünmek, özü gövünmek)

Ciğeri, içi yanmak, çok acı duymak, dilhun olmak.


özü göyünmek, (özü göynemek, özü göyünmek, özü gövünmek) için benzer kelimeler


özü göyünmek, (özü göynemek, özü göyünmek, özü gövünmek), 56 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'n', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'v', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
özü göyünmek, (özü göynemek, özü göyünmek, özü gövünmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemnüvög üzö ,kemnüyög üzö ,kemenyög üzö( ,kemnüyög üzö diziliminde gösterilir.