içi göyünmek, (içi göynümek)

içi göyünmek, (içi göynümek)

Yüreği yanmak, muztarip olmak.


içi göyünmek, (içi göynümek) için benzer kelimeler


içi göyünmek, (içi göynümek), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'i', 'ç', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'n', 'ü', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
içi göyünmek, (içi göynümek) kelimesinin tersten yazılışı )kemünyög içi( ,kemnüyög içi diziliminde gösterilir.